Vis indhold af Indkøbsvognen.. Indkøb ialt:

Incl. moms
Til forside.. Til forside..
25-04-2018 06:50:14
Trafikskilte
Advarselsskilte
Brandskilte
Forbudsskilte
Påbudsskilte
Redningsskilte
Miljøskilte
Miljøskilte (non standard)
Ren havn skilte
Farlig gods skilte
Almindlig gods skilte
Faresymboler
Diverse skilte
Internationale pictogrammer
GHS Mærkning
 


Tryk på et skilt for flere i samme serie
 
 Forbrændings<br>egnet affald
KA-01
Forbrændings
egnet affald
 Ikke forbrændings<br>egnet til fyldplads
KA-02
Ikke forbrændings
egnet til fyldplads
 Ikke forbrændings<br>egnet til losseplads
KA-03
Ikke forbrændings
egnet til losseplads
 Asfalt
KA-05
Asfalt
 Teglbrokker
KA-06
Teglbrokker
 CFC og HCFC
KA-07
CFC og HCFC
 Dagrenovations<br>lignende affald
KA-08
Dagrenovations
lignende affald
 Flydende affald
KA-09
Flydende affald
 Forurenet jord, grus og sten
KA-10
Forurenet jord, grus og sten
 Pap og papir
KA-11
Pap og papir
 Glas
KA-12
Glas
 Have og parkaffald
KA-13
Have og parkaffald
 Jern og metal
KA-14
Jern og metal
 Madaffald til foder
KA-15
Madaffald til foder
 Olie og kemikalieaffald
KA-16
Olie og kemikalieaffald
 Andet organisk affald
KA-17
Andet organisk affald
 Pap
KA-18
Pap
 Papir
KA-19
Papir
 Plast til genanvendelse
KA-20
Plast til genanvendelse
 PVC<br>plast
KA-21
PVC
plast
 Klinisk risikoaffald
KA-22
Klinisk risikoaffald
 Imprægneret træ
KA-23
Imprægneret træ
 Andre genanvendelige materialer
KA-24
Andre genanvendelige materialer
 Kasserede maskiner
KA-25
Kasserede maskiner
 Affald til omlastning og sortering
KA-26
Affald til omlastning og sortering
 Lysstofrør m.v.
KA-27
Lysstofrør m.v.
 Andet affald til specialbehandling
KA-28
Andet affald til specialbehandling
 PVC<br>plast
KA-29
PVC
plast
 Betonbrokker
KA-31
Betonbrokker
 Beton<br> og asfaltbrokker
KA-32
Beton
og asfaltbrokker
 Blæsemidler
KA-33
Blæsemidler
 Jord og brokker
KA-34
Jord og brokker
 Støvende asbest
KA-36
Støvende asbest
 Ikke støvende asbest
KA-37
Ikke støvende asbest
 
 
 
Top Forside Support ©opyright Prento 2018 Handelsbetingelser
 
Optimeret til MS-IE5.0+ 800 X 600 (Opleves dog bedst i 1024 x 768)