Vis indhold af Indkøbsvognen.. Indkøb ialt:

Incl. moms
Til forside.. Til forside..
25-04-2018 06:45:06
Trafikskilte
Advarselsskilte
Brandskilte
Forbudsskilte
Påbudsskilte
Redningsskilte
Miljøskilte
Miljøskilte (non standard)
Ren havn skilte
Farlig gods skilte
Almindlig gods skilte
Faresymboler
Diverse skilte
Internationale pictogrammer
GHS Mærkning
 
Kontakt
Bekendtgørelser
 
Miljømærkater:

De miljømærkater som vi forhandler og producerer har vi eneret på i hele
Danmark. Miljømærkaterne er udviklet i henhold til regulativer om
affaldshåndtering, som miljøkontrollen i Københavns Kommune har udarbejdet. Disse regulativer bliver stort set brugt i hele landet. Man kan finde regulativerne på miljøkontrollens hjemmeside på adressen:

www.miljoekontrollen.dk

Farligt gods:

Mærkning af farligt gods inddeles i 4 grupper afhængigt af, hvilken måde
det transporteres på.

 • Søtransport har koden IMDG
 • Landevejstransport har koden ADR
 • Jernbanetransport har koden RID
 • Flytransport har koden ICAO

  Søfartsstyrelsen oplyser på deres hjemmeside følgende:

  Der er forskel på kravene til mærkning af transportenhederne ved sø- og
  landtransport. Derimod er mærkning af farligt gods på de enkelte emballager stort set internationalt harmoniseret. Emballeringskravene og kravene til godkendelse af emballage er skrappere i forbindelse med søtransport end ved landtransport, hvilket betyder, at farligt gods, der er pakket til landtransport, ikke altid opfylder kravene efter IMDG koden.

  Søfartsstyrelsens hjemmeside findes her: sofartsstyrelsen.dk

  Enkelte af mærkerne er dog standardiserede således at de kan bruges, uanset om de har koden IMDG/ADR/RID eller ICAO. Det drejer sig om følgende mærker.

 • Fareklasse 1: 1.0, 1.5D og 1.6N.
 • Fareklasse 6: 6.2
 • Fareklasse 9: 9.0

  Vedrørende ADR & RID kan man på Turs Forlag købe håndbøger om vej- og jernbanetransport. Disse omhandler stykgods samt tank og tankcontainer, med de gældende regler for farlig gods transport.

 •  
  Login til B2B
  Kundenr.
  Password
  Info
   
  Opret kundeprofil
  Glemt password
   
  Nyhedsbrev
  Send forespørgsel
  Top Forside Support ©opyright Prento 2018 Handelsbetingelser
   
  Optimeret til MS-IE5.0+ 800 X 600 (Opleves dog bedst i 1024 x 768 eller højere)